1-2-2019

De inschrijving voor de dinsdagavondcompetitie is geopend!

Zie Senioren --> Dinsdagavondcompetitie 2019

Nepmails van de KNLTB of Wings ontvangen? Geeft het door!

1-12-2018

De afgelopen dagen heeft de KNLTB berichten van enkele tennisverenigingen ontvangen over nepmails aan leden, die verstuurd worden uit naam van de KNLTB en/of een vereniging. Het lijken echte mails, maar niets is minder waar.

Er zijn zowel mails in omloop die leden oproepen tot het doen van een betaling, als mails die oproepen om in te loggen vanwege de overstap naar een nieuw klantensysteem van de KNLTB. Er wordt voor betalen verwezen naar een ‘bunq.me’ betaaldienst en het reply-to-adres in de mail verwijst naar een adres waarin geen knltb.nl of de domeinnaam van de vereniging (voor ons: ltcwingsblokker.nl) voorkomt. 

Via deze misleidende mails proberen criminelen gegevens van gebruikers te pakken te krijgen, vragen ze aan leden lidmaatschapsgeld over te maken en/of verkopen ze gegevens door. We adviseren je alert te zijn op deze nepmails. Ze hebben vaak rare kenmerken zoals een slecht taalgebruik, onlogische timing, een onbekende afzender, spellingsfouten en onlogische links.

We hebben gelukkig tot op heden geen geluiden gehoord dat Wings-leden nepmails ontvangen hebben. Maar denk je dat dit wel het geval is, geef dit dan direct door aan ledenadministratie@ltcwingsblokker.nl. Wij geven dit dan weer door aan de KNLTB.

Ter geruststelling: de KNLTB heeft direct actie ondernomen en er is alles in het werk gesteld om verdere uitbreiding te voorkomen. Er zijn sinds 30/11/18 dan ook geen meldingen van verdachte mails bij de KNLTB meer binnengekomen.

Voorbeeld nepmail
 

Voorbeeld onveilige website -> in webbrowser staat "Niet veilig - klntb.ml"