Nieuwsbrief
Lees hier de laatste nieuwsbrief. Voor eerdere nieuwsbrieven zie ltcwingsblokker.nl/nieuwsbrief.

MijnKNLTB is vernieuwd
Lees hier meer.

Nieuw afhangbord
Op 4 december 2017 is er een nieuw afhangbord op de club geinstalleerd. Het afhangen doe je, zoals je gewend was, nog steeds met je ledenpas. Binnen 20 seconden heb je een baan afgehangen. Bekijk de onderstaande video voor een korte uitleg. 

KNLTB Afhangbord from LISA Sports on Vimeo.

Nieuwe matten  - altijd vegen
De afgelopen jaren is er veel de vraag gesteld van wanneer moeten we nu vegen. Maar ook de opmerking, we vegen wel maar zien geen resultaat. De afspraak die we toen samen gemaakt hebben, is dat we vegen als het zand handdroog is.

Door een goede tip van een Wings lid hebben we nieuwe matten voor het vegen aangeschaft. Het voordeel van deze matten is dat je het resultaat direct ziet. Bovendien blijft het zand niet aan de mat hangen of komt het erop te liggen (bij de oude matten) zodat je het mee de hoek in sleepte.

Om geen enkele twijfel over wel of niet vegen te laten bestaan spreken we met elkaar af dat er altijd geveegd moet worden.

De onderhoudsploeg merkt nu al dat de banen er mooier bij liggen. Bovendien ligt er minder zand in de hoeken waar de matten ophangen.

Duurzaam
Het bestuur heeft met de firma Hommersen Solar de afspraak gemaakt dat zij een dertigtal zonnepanelen op de kantine van de Wings mag plaatsen. Uiteraard binnen een aantal afspraken. Bij de Gemeente Drechterland  ligt nu de aanvraag om dit te mogen uitvoeren. Hiermee zet de Wings een goede stap in het zelf opwekken van energie. De verwachting is dat het begin 2018 uitgevoerd zal worden.

Wateroverlast
Dit voorjaar heeft er groot onderhoud aan de banen plaats gevonden. De Firma Wit uit Blokker heeft het uitgevoerd en we konden het zo plannen dat niemand er last van had. Omdat we niet helemaal tevreden waren in de snelheid van “wegzakken” van het water bij grote buien hebben we bovendien het hele drainage systeem laten doorspuiten. De grote verrassing was dat er een lichtmast precies door een drainagebuis geplaats was.

De conclusie is na het doortrekken van alle drains naar de spoorsloot en het doorspuiten van de drains de afwatering nu goed is.  De buien van 20 mm geven evengoed overlast maar het water is nu binnen een redelijke termijn weg. Een opmerking: we mogen het water niet wegvegen van de banen , want dan veeg je ook het zand weg.

Dan de lichtmast. Dit probleem hebben we nog niet opgelost. Doordat de lichtmast bij baan drie door de drain gezet is, functioneert deze drain maar voor 2/3e. Het gedeelte onder baan drie en vier kan niet weg. Dit gaan we open graven en een omleiding leggen.