Nieuw in 2019: de meerjaren KNLTB ledenpas

Vanaf dit jaar gaat er iets veranderen. In 2019 ontvangen alle tennisverenigingen voor ieder actief lid een meerjaren ledenpas in plaats van de jaarlijkse ledenpas. In eerste instantie gaat het om een ledenpas met een geldigheid van twee jaar. Na deze periode bekijkt de KNLTB of de ledenpas in de toekomst langer geldig zal zijn.

Gevolgen voor competities en toernooien
Op de meerjaren ledenpas wordt het jaartal en de speelsterkte niet meer getoond. Dit heeft consequenties bij het spelen van competitie en toernooien. In 2019 geldt het spelersprofiel op MijnKNLTB als legitimatie. Dit veronderstelt natuurlijk wel dat iedereen zijn profiel kan bekijken via een smartphone. Of, in een later stadium als deze voor Wings actief wordt, via de ClubApp.

2019-ledenpas goed bewaren
De nieuwe ledenpassen worden zondag 24 maart van 14.00u -16.00u uitgereikt in de kantine, mits er aan de contributie- en bardienstverplichting voldaan is. Bewaar je 2019-pas goed, aangezien deze dus voor 2 jaar geldig is. Bij verlies van de pas worden de kosten voor de aanvraag van een nieuwe pas in rekening gebracht. De huidige ledenpas 2018 is geldig t/m 31 maart 2019.

Vragen? Mailen naar ledenadministratie@ltcwingsblokker.nl.

KNLTB-ledenpas
Jaarleden krijgen een KNLTB-pas. Deze is vanaf 2019 geldig t/m 31 maart 2021.

Leden zonder ledenpas hebben geen speelrecht!

Je ledenpas kun je gebruiken voor:

  • Toegang tot het tennispark.
  • Het reserveren van een baan via het afhangbord op het tennispark.
  • Het deelnemen aan de competitie en/of open toernooien.
  • 10% korting bij Intersport en andere voordelen. Zie Lidmaatschapsvoordelen KNLTB.
Je krijgt je ledenpas als je de contributie betaald hebt en je bardiensten (alleen voor seniorleden) hebt ingeroosterd.
 
Tijdelijke ledenpas
Winterleden krijgen een tijdelijke ledenpas. Je betaalt hier € 15,- borg voor. Als je je winterlidmaatschap opzegt, krijg je na inlevering van je pas de borg retour. Bewaar je tijdelijke pas dus goed!
 
Ledenpas kwijt of stuk?
Neem contact op met de Ledenadministratie - Hanne Dijkhuis, ledenadministratie@ltcwingsblokker.nl of 0229-508162 / 06-53779145. Na betaling van € 7,50 op rekeningnummer NL82 RABO 0307 751643 t.n.v. LTC Wings-Blokker wordt er een nieuwe KNLTB-ledenpas voor je besteld. Deze ontvang je binnen enkele werkdagen na aanvraag thuis per post.