Siebrand Konst is tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen als nieuwe voorzitter.
Het verslag van de ledenvergadering is binnenkort te lezen in het nieuwe clubblad.