Bestuur

Het bestuur vergadert regelmatig over allerlei actuele clubzaken.
Heeft u belangrijke zaken waarvan u vindt dat het bestuur zich daarover moet buigen dan kunt u dit melden bij de secretaris Carla Dekkers: secretariaat@ltcwingsblokker.nl.

 

Nieuwe organisatiestructuur

Het bestuur bestaat uit acht leden en alle bestuursleden hebben een specifieke functie en bijbehorende functieomschrijving:

 • Voorzitter
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op algemene zaken binnen de vereniging, alsmede het vertegenwoordigen van de vereniging Extern. 
 • Secretaris
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op Secretariaat: notulen, jaarplanning, clubcontacten.
 • Penningmeester
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op Financiën: financiële administratie, financiële rapportage, contacten bank, contracten, kascommissie en ledenadministratie.
 • Bestuurslid Technische Zaken & Jeugd
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op Technische Zaken & Jeugd: trainers, de jeugd en KNLTB-competities senioren en jeugd.
 • Bestuurslid Activiteiten
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op Activiteiten 18+: wedstrijdcommissie, dinsdagavondcompetitie, seniorengroep, Bangertcommissie, vrijdagavond-Mixcompetitie, WKGC-competitie en ledenwerving en -behoud.
 • Bestuurslid Sponsoring & Communicatie
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op Communicatie: PR, sponsorcommissie, redactie Nieuwsbrief, de website en sociale media.
 • Bestuurslid Parkcommissie Werkzaamheden met betrekking tot Accommodatie (= park: onderhoud accommodatie, groenploeg, groundsmen, afhangsysteem en andere ICT-zaken), alsmede afstemming met gemeente.
 •  Bestuurslid Kantine
  Alle werkzaamheden die betrekking hebben op Kantine: kantinecommissie, interieurverzorgsters, vergunninghouders, bardiensten en sleuteladressen.

 

 

Voorzitter   Siebrand Konst
Tel: 0229-244457
voorzitter@ltcwingsblokker.nl
Penningmeester   Bert Hart
Tel: 0229-263717
penningmeester@ltcwingsblokker.nl
Secretaris   Carla Dekkers
Tel: 0229-244170
secretariaat@ltcwingsblokker.nl
Bestuurslid Activiteiten   Ad Olijhoek
Tel: 0229-210215
Corienenad@gmail.com
Bestuurslid Technische Zaken & Jeugd    
Bestuurslid Parkcommissie  

Wim van Hilten
Tel: 0229-262349
w.van.hilten@quicknet.nl 

Bestuurslid Sponsoring & Communicatie  

 

Marcus Bot

Tel: 0229-505804

m.bot.1@kpnmail.nl

 

Bestuurslid Kantine   Loek Markering
Tel: 0229-249823
kantine@ltcwingsblokker.nl

 

Bankrekening L.T.C. Wings - Blokker
NL82 RABO 0307 7516 43

Bankrekening Kantinecommissie
NL53 RABO 0307 7206 40