Kantine commissie

De kantine is in eigen beheer van LTC Wings-Blokker.

NIEUWS

  • Op www.afhangbord.nl is het kantinerooster 2016 te vinden.
  • De familie Laan, Westerblokker 49 is GEEN sleuteladres meer.
  • Mocht je je dienst niet kunnen draaien, dan kun je ruilen met iemand. Dit moet je zelf zelf regelen. De kantinecommissie doet dat niet voor je.
Openingstijden
De openingstijden van de kantine zijn te vinden op www.afhangbord.nl onder Bardienst. Op de rode dagen is er kantinedienst, d.w.z. de kantine is geopend. Van april t/m oktober is de kantine zeer regelmatig open. Gedurende het winterseizoen van november t/m maart is de kantine alleen tijdens activiteiten geopend.

Wie draait kantinediensten?
Jaarlidmaatschap
Gedurende het kalenderjaar (van januari t/m december) draait ieder seniorlid vanaf 19 jaar met een jaarlidmaatschap 2 kantinediensten à 4 uur.
Uitzonderingen hierop zijn:
- Leden 70+ zijn vrijgesteld.
- Leden 65+ doen 1 dienst à 4 uur.
- Bestuur/commissieleden en Smashbezorgers doen 1 dienst à 4 uur.
Er is een mogelijkheid tot afkoop van 1 dienst  € 30,-. 

Winterlidmaatschap
Ieder winterlid vanaf 19 jaar die in de periode november t/m maart meedoet aan een winteractiviteit (KNLTB-wintercompetitie, WKGC, Vrijdagavond-Mix etc.) draait 1 dienst à 4 uur. In de winter is er geen mogelijkheid tot afkoop.

De kantinediensten moeten voor aanvang van het seizoen ingeroosterd te zijn. Hierna word je ledenpas uitgereikt.

Hoe rooster je je bardienst in?
Medio februari en september word je per mail op de hoogte gesteld dat het nieuwe kantinerooster op www.afhangbord.nl staat. 

Log in op www.afhangbord.nl en kies in het menu voor Bardienst. De groene dagen zijn de dagen waarop nog kan worden ingeschreven. Door met je muis over de dagen heen te gaan, zie je welke diensten nog beschikbaar zijn. Door op een dag te klikken, verschijnen de nog voor die dag beschikbare diensten links in het scherm. Kies je vervolgens voor de knop INSCHRIJVEN bij de bewuste dienst, dan heb je je voor die dienst ingeschreven en zie je dit rechts op de pagina staan. Tevens wordt vermeld of je met je inschrijving al dan niet aan je bardienstplicht hebt voldaan.

Wachtwoord digitale afhangbord vergeten?
- Op www.afhangbord.nl linksonder "Inloggen", "Wachtwoord vergeten" aanklikken.
- Of mailen naar ledenadministratie@ltcwingsblokker.nl. Zij mailen je inloggegevens.

Sleuteladressen
Als jouw kantinedienst de eerste dienst van de dag is, moet je de sleutel van de kantine ophalen bij een van de sleuteladressen die je hier rechts ziet staan. Rechtsboven vind je een plattegrond waar de sleuteladressen precies zijn. Als jouw kantinedienst de laatste van de dag is, breng je de sleutel terug naar het sleuteladres vermeld op de label van de sleutelbos.

Wat wordt er van mij verwacht tijdens een kantinedienst?
Achter de bar ligt een uitgebreide beschrijving hoe het in de kantine werkt en wat er tijdens een kantinedienst precies van je verwacht wordt. Deze kantinehandleiding vind je ook rechtsboven op deze pagina.

We hopen het komend seizoen weer op een ieders inzet te mogen rekenen.

Kantinehandleiding

Kantinerooster

 

 

 

Voorzitter   Loek Markering
Tel: 0229-249823
    Bep Karsten
    Tom Hofstra
    Raymond Huysman
    Irma Koreman

 

Email: kantine@ltcwingsblokker.nl

Kantine L.T.C. Wings-Blokker
Tel: 0229-262256

Sleuteladressen
Fam. Schoenmaker
Noorderdracht 17
Oosterblokker
Tel: 0229-262051

Fam. Kok
Noorderdracht 7
Oosterblokker
Tel: 0229-263101

Fam. Greuter
Oosterblokker 44
Oosterblokker
Tel. 0229-263181

Fam. Koeman
Westerblokker 59
(t/o/ Rabobank)
Westerblokker
Tel: 0229-244514
 
Fam. Karsten
Oosterblokker 15
Oosterblokker
0229-850350
 

Afkopen kantinedienst
De leden die hun kantinedienst
willen afkopen kunnen dit doen
d.m.v. betaling van € 30,-.

Er mag één dienst worden afgekocht.

De betaling is mogelijk via de
bankrekening van de kantinecommissie:

NL53 RABO 0307 7206 40
maar dan wel voor 25 maart!!!

Na 27 maart worden alleen nog pasjes
uitgereikt, na indeling van 3 kantinediensten of betaling van € 80, - afkoop.