Nieuwsbrieven

Vanaf deze plek kunt u de uitgebrachte nieuwsbrieven lezen.
Hiervoor heeft u het programma Adobe Reader nodig welke te downloaden is vanaf www.adobe.nl.

Nieuwsbrieven in 2017:
Nieuwsbrief augustus

Nieuwsbrief november

Nieuwsbrief november nr2

Nieuwsbrief december

De laatste gedrukte clubbladen vindt u hieronder:

2017 nr 1 jan  
2017 nr 2 mei  

Enige bijdragen voor de algemene ledenvergadering van 2017:

Jaarcijfers 2017
Uitslag enquete Smash.pdf

Eindredactie   Ed van der Goes
Tel: 0229-503071
ltcwingsredactie@ziggo.nl
     
Verspreiding
Advertenties
  Alie Sprukkelhorst
Tel: 0229-264131
aliesprukkelhorst@quicknet.nl

 

Inleveren Kopij
Per e-mail in Word of Excel.
erf.vdgoes@quicknet.nl

Het clubblad Smash is in mei 2017 voor het laatst uitgebracht (zie hiernaast). Communicatie wordt vanaf deze datum gedaan via nieuwsbrieven, die leden over de mail ontvangen.