/uploads/kcfinder/files/Opgave%20voor%20de%20dinsdagavond%20competitie%202019%20v2.pdf

Nieuwsbrieven

Vanaf deze plek kunt u de uitgebrachte nieuwsbrieven lezen.

Nieuwsbrieven 2019 en de bijlagen:
Dinsdagavondcompetitie
Pasuitreiking
NotulenALV 2018
Jaarverslagen 2018
Jaarcijfers 2018

Nieuwsbrief februari 2019
Agenda ALV
Bespeelbaarheid

Nieuwsbrief januari 2019
Oliebollentoernooi 2019

Nieuwsbrief 2018
Nieuwsbrief december 
Bokbier 2018
Nieuwsbrief november
Nieuwsbrief oktober
Nieuwsbrief april
Nieuwsbrief maart

De laatste gedrukte clubbladen
vindt u hieronder:

2017 nr 1 jan  
2017 nr 2 mei  
Eindredactie   Ed van der Goes
Tel: 0229-503071
ltcwingsredactie@ziggo.nl
     
Redactie &
Advertenties
  Alie Sprukkelhorst
Tel: 0229-264131
aliesprukkelhorst@quicknet.nl

 

Inleveren Kopij
Per e-mail in Word of Excel.
erf.vdgoes@quicknet.nl

Het clubblad Smash is in mei 2017 voor het laatst uitgebracht (zie hiernaast). Communicatie wordt vanaf deze datum gedaan via nieuwsbrieven, die leden over de mail ontvangen.

Aanleveren bijdragen nieuwsbrief:
Uiterlijk:
1 maart
29 maart
26 april
31 mei
28 juni
30 aug
27 sep
1 nov
29 nov
27 dec

Uitkomen nieuwsbrief :
het weekend na bovenstaande data