https://mailchi.mp/b0531643bf5d/nieuwsbrief-oktober-ltc-wings?e=[UNIQID]

Nieuwsbrieven

Vanaf deze plek kunt u de uitgebrachte nieuwsbrieven lezen.
Hiervoor heeft u het programma Adobe Reader nodig welke te downloaden is vanaf www.adobe.nl.
 

Nieuwsbrieven 2018 en de bijlagen:
Nieuwsbrief december
Bokbier2018
Nieuwsbrief november
Nieuwsbrief oktober
Nieuwsbrief april
Nieuwsbrief maart

Toernooikalender
Notulen ALV 2018

Nieuwsbrief februari
Nieuwsbrief januari

Jaarverslagen 2017
Jaarcijfers 2017
Jaarprogramma 2018

Nieuwsbrieven in 2017:
Nieuwsbrief augustus

Nieuwsbrief november

Nieuwsbrief november nr2

Nieuwsbrief december

De laatste gedrukte clubbladen
vindt u hieronder:

2017 nr 1 jan  
2017 nr 2 mei  
Eindredactie   Ed van der Goes
Tel: 0229-503071
ltcwingsredactie@ziggo.nl
     
Verspreiding
Advertenties
  Alie Sprukkelhorst
Tel: 0229-264131
aliesprukkelhorst@quicknet.nl

 

Inleveren Kopij
Per e-mail in Word of Excel.
erf.vdgoes@quicknet.nl

Het clubblad Smash is in mei 2017 voor het laatst uitgebracht (zie hiernaast). Communicatie wordt vanaf deze datum gedaan via nieuwsbrieven, die leden over de mail ontvangen.

Aanleveren bijdragen nieuwsbrief:

Uiterlijk:

27 december

Uitkomen nieuwsbrief :
het weekend na bovenstaande data